·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

Batxillerat


Segons la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), "El batxillerat és l'etapa de l'educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l'educació superior.”

Capacitarà als alumnes per accedir a la formació professional de grau superior i als estudis universitaris.

D'acord amb el que preveu el capítol IV de la LOE, "el batxillerat s'organitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s'organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l'educació superior, tant universitària com no universitària, que es poden cursar després del batxillerat i han estat establerts a la Llei esmentada. Això permet, a més de la formació general de l'alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral.”

 

El batxillerat constitueix l'etapa d'educació secundària postobligatòria destinada a l'alumnat de 16 a 18 anys.
Es pot accedir al batxillerat LOE per aquests dos camins:


- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

- Títol de Tècnic d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM).


Els estudis de batxillerat tenen una durada de dos cursos estructurats en un cicle (2 anys).
La nostra Escola ofereix els 3 itineraris següents:

  • Batxillerat Ciències Socials
  • Batxillerat Ciències
  • Batxillerat Tencològic

 

Aquests estudis, permeten una diversificació del currículum en funció dels interessos particulars dels alumnes.
Cada alumne ha d’haver cursat oficialment en acabar el cicle (els 2 anys), un total de 60 crèdits de 35 hores lectives cadascun.

Al Col·legi Santo Angel en fan 64 per millorar la seva formació.
Els crèdits es divideixen entre matèries comunes, matèries de modalitat, matèries optatives i treball de recerca.