·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

Foto 1
2 Fotos

Metodologia


A l’Educació Infantil, com a la resta de l’escola, seguim una metodologia basada en la combinació de perses formes d’ensenyament-aprenentatge, essent una de les principals la potenciació i ús de les 9 Intel·ligències Múltiples (IM).

Utilitzem una metodologia activa basada en la observació, l’experimentació i el descobriment respectant la iniciativa de cada nen/a i oferint-li viure i sentir aquells conceptes que estem treballant, potenciant la seva creativitat, expressant els seus interessos i motivacions, descobrint resultats i relacions, etc.

Les tasques proposades al llarg de l’Educació Infantil tenen un sentit clar per als nens que li permetin establir relacions entre les seves experiències prèvies i els nous aprenentatges. És imprescindible aconseguir un clima de seguretat i confiança a l’aula i una relació afectiva entre les diferents mestres i els alumnes.

Desenvolupem diferents projectes que engloben les diferents àrees i comporten tant tasques inpiduals com treball cooperatiu. Les mestres organitzen les activitats de cada projecte donant l’opció al nen de fer propostes i ensenyant a valorar l’error com a mitjà d’aprenentatge per descobrir coses noves.

Les aules estan organitzades per racons, uns són fixes per a tot l’any i d’altres varien segons la unitat didàctica que estem treballant. Els racons giren a l’entorn de temàtiques atractives que desperten l’interès i motivació dels nens, tot reforçant els diferents aprenentatges mitjançant el joc. Aquests ofereixen als nens treballar amb autonomia i potenciar hàbits de sociabilització i ordre.

En l’educació hi ha tres pilars fonamentals: els nens, els professors i els pares. Fem participar a les famílies en els diferents aprenentatges informant dels esdeveniments que tindran lloc, demanant la col·laboració en determinades activitats i mostrant els resultats mitjançant exposicions i notícies en el nostre web i en els passadissos de l’escola.

L’atenció i seguiment dels alumnes a l’Educació Infantil és molt inpidualitzat, tenint en compte les diferències inpiduals i entenent que cada nen/a ha d’evolucionar al seu propi ritme i observant que cada nen/a pot tenir diferents necessitats segons les tasques i/o aprenentatges.

Oferim als nens l’ús de l’ordinador i la Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina de treball segons l’activitat i en les diferents àrees treballant així la Informàtica a la vegada que reforcen els diferents continguts i objectius.

Introduïm l’assignatura d’anglès impartida per una especialista des de P2. La intenció no és obtenir resultats immediats, sinó donar l’oportunitat als nens d’interioritzar sons i paraules des de l’Educació Infantil escoltant a la professora parlar sempre en anglès i descobrint cançons i vocabulari que anirà ampliant curs rere curs.

Introduïm l’anglès en altres assignatures com la psicomotricitat en la que reforçaran el vocabulari treballat a les hores d’anglès.

Treballem la psicomotricitat en el gimnàs de l’escola un cop a la setmana. En aquesta àrea coneixen el seu propi cos, descobreixen les seves possibilitats, potencien la coordinació, el ritme, treballen la respiració i la relaxació reforçant, sempre, una sèrie d’actituds i valors com la cooperació, col·laboració i participació.