·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

Objectius


Assolir progressivament els diferents objectius treballats al llarg del curs en les diferents àrees.

Desenvolupar una autonomia progressiva en les seves activitats habituals, adquirint seguretat afectiva i emocional tot desenvolupant les seves capacitats d’iniciativa i confiança en si mateix.

Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d'acció, formar-se una imatge positiva de si mateix i aprendre a respectar les diferències amb els iguals.

Utilitzar el llenguatge oral de forma ajustada a les diferents situacions de comunicació per a comprendre i ser comprés pels altres, avançar en la construcció de significats i l’adquisició de vocabulari.

Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social amb actitud de curiositat i cura tot identificant les característiques, propietats i possibles relacions que s’estableixen entre ells.

Relacionar-se amb els adults i amb els iguals en un àmbit cada vegada més ampli i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social responent als sentiments d’afecte, respectant la persitat i desenvolupant actituds d’ajuda i col·laboració, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.

És molt positiu per al desenvolupament del vostre/a fill/a que treballeu a casa aquests objectius. D'això se'n diu estimulació primerenca i influencia molt en l'aprenentatge posterior de l'infant.